Regulamin korzystania z karty Master Hotels:

Uczestnicy Programu będą otrzymywać rabaty na noclegi, usługi gastronomiczne oraz dodatkowe przywileje.
Aby skorzystać z rabatów należy w momencie dokonywania rezerwacji poinformować, że jest się posiadaczem karty oraz okazać kartę:

 • w recepcji podczas zameldowania;
 • przy zamawianiu posiłku w restauracji hotelowej;

Rabaty nie kumulują się z innymi zniżkami oraz ofertami promocyjnymi hoteli.

Noclegi

 • Posiadacz karty otrzyma zniżkę na nocleg w wysokości 10% od ceny standardowej.
  Zniżka dotyczy jedynie pokoju, w którym mieszka posiadacz karty, a w przypadku rodzin z dziećmi, zniżka dotyczy także pokoju dla dzieci do lat 16 mieszkających w oddzielnym pokoju.
  Rezerwacje potwierdzane będą przez hotel w zależności od dostępności miejsc noclegowych.
 • Posiadacz karty Master Hotels otrzymuje również bon na bezpłatny nocleg. Na podstawie bonu posiadacz ma prawo do jednego bezpłatnego noclegu ze śniadaniem w pokoju standardowym wraz z osobą towarzyszącą w wybranym hotelu należącym do programu.
  Bon można zrealizować od poniedziałku do niedzieli o ile w momencie dokonywania rezerwacji obłożenie w hotelu nie przekracza 95%. Bon nie jest środkiem płatniczym, nie może być wymieniany na gotówkę, przekazywany osobie trzeciej i musi być okazany z ważną kartą w momencie zameldowania. W przypadku utraty bonu duplikaty nie będą wystawiane.
Usługi gastronomiczne

 • Posiadacz karty we wszystkich restauracjach należących do programu Master Hotels otrzymuje 20% zniżki od wartości rachunku. Zniżka ta nie jest łączona z innymi ofertami obowiązującymi w restauracji. Kartę należy okazać przed złożeniem zamówienia.
 • Posiadacz karty otrzymuje również bon restauracyjny o wartości „50PLN” na usługi gastronomiczne do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy w dowolnej restauracji należącej do programu. Bon ten nie może być łączony ze zniżkami z karty Master Hotels lub ofertami specjalnymi. Bon ten nie jest środkiem płatniczym, nie może być wymieniany na gotówkę i przekazywany osobie trzeciej. Bon musi być okazany z ważną kartą członkowską przed zamówieniem posiłku. Przy stoliku honoruje się tylko jedną kartę.W przypadku utraty bonu duplikaty nie będą wystawiane.
Organizacja konferencji

Posiadacz karty korzystając z sali konferencyjnej w hotelach należących do programu otrzymuje:

 • rabat w wysokości 10% od standardowej ceny wynajmu pomieszczeń w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku.
 • rabat w wysokości 20% od standardowej ceny wynajmu pomieszczeń w weekend.

Powyższe korzyści przy organizacji konferencji zależą od dostępności pomieszczeń i wymagają wcześniejszej rezerwacji. Rabaty nie mają zastosowania do opłat za jedzenie i napoje podawane w czasie konferencji.

Dodatkowe przywileje

 • Posiadacz karty ma możliwość pozostania w pokoju hotelowym do godziny 16.00 w dniu wyjazdu, pod warunkiem, że poinformuje o tym recepcję z odpowiednim wyprzedzeniem.
  Oferta ta może być ograniczona ze względu na dostępność pokoi.
 • Posiadacz karty otrzymuje również bon umożliwiający jednorazowe bezpłatne podwyższenie standardu pokoju o jedną kategorię w hotelu należącym do programu Master Hotels.
  Zamiana pokoju uzależniona jest od posiadania przez hotel wolnych miejsc.
  Bon nie może być łączony z bonem na bezpłatny nocleg i z innymi promocjami.
  Bon nie jest środkiem płatniczym, nie może zostać wymieniony na gotówkę oraz przekazany osobie trzeciej.
  W przypadku utraty bonu duplikaty nie będą wystawiane.